10. Logische functie ALS

Ja of nee, goed of fout weergeven vanuit een bepaalde waarde met de functie ALS.

Klik op het logo om de volgorde van de opdracht te bekijken in deze video.
Na het bekijken van de video op Afronden klikken  onder het videoscherm.

10. Logische functie ALS