15. Tijd bereken over middernacht (aantal uren gewerkt bv)

Terug naar modules

Klik Uren-over-24-uur berekenen om de opdracht te openen.

Na openen eventueel  in het lint Bewerken inschakelen  en werkmap maximaliseren

Bekijk de video-lessen (onderaan deze pagina) tijdens het maken van de opdracht. Eventueel op andere pc of een tablet zodat u de handelingen af en toe kunt pauzeren.

Als de lessen en opdrachten gemaakt zijn: Afronden klikken om door te gaan naar de volgende opdracht, indien module niet is afgerond kan er niet worden doorgegaan met de volgende module.

Inhoud en volgorde van de opdracht:

Tijd bereken over middernacht
Excel kan niet met uren over middernacht rekenen dus zal er een trucje moeten worden toegepast
Normaal worden uren opgeteld door de eindtijd van de begintijd af te trekken:
bv start 06:00u stop 17:00u is 17:00-06:00=11:00 werkuren
Let ook op de celeigenschappen van tijd – tijd wordt aangeven met : dus 12:00 – hiervan zijn de celeigenschappen instelling – Tijd
Bij hele getallen zoals uren of minuten apart zijn de celeigenschappen – Standaard (zie voorbeeld J16)

De berekening van tijd over middernacht (denk aan nachtdiensten) gaat als volgt:
Eenvoudige formule toegepast: 24- cel van begintijd + cel van eindtijd
Uitgebreide formule toegepast: ALS(D16<C16;24-C16+D16;indien niet kleiner dan gewoon D16-C16)

15. Tijd bereken over middernacht (aantal uren gewerkt bv)