18. Functie HORIZON.ZOEKEN

Terug naar modules

Klik Functie HORIZ.ZOEKEN om de opdracht te openen.

Na openen eventueel  in het lint Bewerken inschakelen  en werkmap maximaliseren

Bekijk de video-lessen van de opdrachten  (onderaan deze pagina) tijdens het maken van de gedownloade opdracht. Eventueel de handelingen af en toe pauzeren. Om terug te keren tijdens video bekijken klik Terug naar modules

Als de lessen en opdrachten gemaakt zijn: Afronden klikken om door te gaan naar de volgende opdracht, indien module niet is afgerond kan er niet worden doorgegaan met de volgende module.

Inhoud en volgorde van de opdracht:

Gegevens zoals kamernummer of telefoonnummer met horizontaal zoeken op naam automatisch naar voren halen
Informatie overzicht bijvoorbeeld receptie bejaardenhuis via HORIZON.ZOEKEN
Analyseer de voorbeelden in de grijze cellen en maak deze in de opdracht (gele cellen) na
Valideer de namen in A19 via Gegevens – Gegevensvalidatie – lijst – bron (zie voorbeeld A16)
1. Plaats de cursor in B19 waar je het eindresultaat wilt zien (in de gele cellen)
2. Gebruik de formule  “=HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;
tabelmatrix; rij-index_getal; benaderen)”
3. Zoekwaarde: Selecteer de waarde die je wilt zoeken, de cel onder het bovenstaande onderwerp
4. Tabelmatrix: Waar de gegevens uitgehaald worden, selecteer de volledige tabel.
5. Kolomindex getal: kies het juiste nummer van de rij
6. Benaderen: maak een keuze uit “waar” of “onwaar” 1 of 0.

 

18. Functie HORIZON.ZOEKEN