02. Diverse Formules-maken en kopieren

Terug naar modules.

Klik Formules-kopiëren om de opdracht te downloaden/openen:

Na openen eventueel  in het lint Bewerken inschakelen  en werkmap maximaliseren

Bekijk de video-lessen (onderaan deze pagina) tijdens het maken van de opdracht. Eventueel op andere pc of een tablet zodat u de handelingen af en toe kunt pauzeren.
Als de lessen en opdrachten gemaakt zijn: Afronden klikken om door te gaan naar de volgende opdracht, indien module niet is afgerond kan er niet worden doorgegaan met de volgende module.

Inhoud en/of doelstelling van de opdracht:

Oefening 1. Formule maken en met vulgreep doorvoeren
Gebruik de vulgreep (zwart kruisje in rechter onderhoek van de cel) om de formules door te voeren

Oefening 2. Formule maken met verschillende operators
Maak een formule van de netto opbrengst per week (opbrengst min kosten)
Indien nodig kan er altijd in het voorbeeld op de formule geklikt worden om te kijken hoe deze is opgebouwd (Formulebalk)

02. Diverse Formules-maken en kopieren