04. Print instellingen

Meest gebruikte printinstellingen.

Klik hier om de volgorde van de opdracht te bekijken in deze video:
Na het bekijken van de video op Afronden klikken  onder het videoscherm.
Video stoppen kan door te klikken op Terug naar modules.

4. Print instelllingen from Computraining

04. Print instellingen