18. Functie HORIZON.ZOEKEN

Functie HORIZONTAAL.ZOEKEN om gegevens te zoeken en in beeld te brengen vanuit een database of tabel.

Klik op het logo om de volgorde van de opdracht te bekijken in deze video.
Na het bekijken van de video op Afronden klikken  onder het videoscherm.

18. Functie HORIZON.ZOEKEN