18. Logische functie ALS

ALS functie gebruiken voor korting of geen korting in beeld te brengen.

Klik hier om de volgorde van de opdracht te bekijken in deze video:
Na het bekijken van de video op Afronden klikken  onder het videoscherm.

18. Logische functie ALS