4.-Functie-INTERVAL-aantal-tientallen-uit-een-tabel-halen