fbpx

6. Functie RANG om bepaalde rangordes te bepalen