6. Tekst in objecten uitlijnen en op diverse manieren gebruiken