7.-Tekst-in-objecten-uitlijnen-en-op-diverse-manieren-gebruiken