Opdr. 9. RANG.GELIJK om gegevens te rangschikken van hoog of laag