5. Functie INTERVAL aantal tientallen uit een tabel halen