7. RANG.GELIJK om gegevens te rangschikken van hoog of laag